Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Norges sopp- og nyttevekstforbund

Brukervilkårene handler om hvordan Norges sopp- og nyttevekstforbund samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Norges sopp- og nyttevekstforbund sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

Norges sopp- og nyttevekstforbund ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Norges sopp- og nyttevekstforbund og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Norges sopp- og nyttevekstforbund bruker dine personopplysninger i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev, kursrelatert informasjon og utsendelse av kursevalueringer på e-post. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Norges sopp- og nyttevekstforbund som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse samles inn for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger

Norges sopp- og nyttevekstforbund sletter brukere 12 måneder etter at adgangen til kurset opphører.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på post@soppognyttevekster.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:


     MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.


    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.